Școli Verzi

Romania Green Building Council, principala organizație națională dedicată sustenabilității clădirilor și a mediului construit, a lansat un sistem de certificare pentru școli, denumit Școli Verzi.

La elaborarea criteriilor tehnice au contribuit o echipă multidisciplinară de experți, reprezentanți din partea Comitetului Național Român de IluminatZero Waste Romania, Asociația Națională a Radonului și Universitatea Tehnică de Construcții București – Facultatea de Ingineria Instalațiilor.

În prezent, 14 şcoli aflate în proces de construcție sau renovare majoră, din București, Iași și Cluj Napoca, se află în curs de certificare Green Schools.

Programul de certificare include 7 categorii și 54 de criterii, aferente etapelor de proiectare, execuție și operare, după cum urmează:

 1. Sănătatea și calitatea mediului interior
  Calitatea mediului interior afectează sănătatea copiilor, motiv pentru care cerințele programului împun măsuri de prevenire a contaminării cu radon – un gaz radioactiv periculos pentru sistemul respirator, care se găsește în scoarța terestră. De asemenea, vor fi realizate teste pentru contaminarea cu formaldehidă și alți compuși organici volatili periculoși pentru sănătate. Alte măsuri includ iluminatul natural abundent, sisteme de ventilație eficiente, confort acustic, prevenirea mucegaiului și a igrasiei din vestiare și băi și design biofilic – includerea elementelor naturale precum vegetația în amenajarea claselor și a altor spații interioare.
 2. Economia circulară și conservarea resurselor
  Copiii vor învǎţa despre cum pot deveni consumatori responsabili, despre uzura planificată a materialelor și produselor, reducerea la minimum a deşeurilor generate, colectarea separatǎ la sursă, reducerea risipei alimentare, compost şi eliminarea plasticului de unică folosință. De asemenea, va fi încurajată construcția cu materiale nontoxice, locale, rezistente la foc și cu conținut reciclat si design ecologic. 
 3. Performanţa energeticǎ implică atât educația copiilor cu privire la reducerea consumului de energie, cât și soluții de optimizare precum fațadă eficientă, surse regenerabile de energie, senzori de mișcare și crepusculari, termostat pentru controlul temperaturii ambientale si un sistem inteligent de management. Atingerea obiectivelor impuse de NZEB este obligatorie, în timp ce depășirea acestora duce la obținerea de puntaj suplimentar și recunoașterea unui nivel de sustenabilitate mai ridicat.
 4. Optimizarea consumului de apǎ este importantă deoarece deși 70% din suprafaţa Pământului este acoperită cu apă, doar 2.5% reprezintă apă potabilă potrivită pentru consum. Totuși doar 1% reprezintă cantitatea de apă potabilă ce poate fi direct accesată şi utilizată. Cantitatea de apă per capita, la nivel global, se află în declin, iar apa contaminată rămâne unul dintre cele mai importante elemente cauzatoare de boli grave şi chiar moarte.
  Soluțiile propuse includ instalarea de obiecte sanitare cu debit redus de apă, irigații prin picurare sau amenajare peisagistică cu plante locale, ușor adaptabile care necesită mentenanță și consum de apă reduse precum și reciclarea apei de ploaie.
 5. Biodiversitatea
  Implică soluții de grădinărit care protejează solul și pânza freatică de îngrășăminte și de pesticide artificiale, precum și producție proprie de hrană conform principiilor de permacultură urbană, amenajarea de spații dedicate insectelor, păsărilor, etc.
 1. Transportul sustenabil
  Strategia de mobilitate propusă în programul Școli Verzi va schimba modul în care copiii vor circula pe traseul acasă-şcoal. Se încurajează transportul inteligent şi sustenabil care va reduce substanţial emisiile de gaze cu efect de seră și noxe. Sunt propuse biciclete și autobuze dedicate activităţilor şcolare care sunt propulsate integral electric, nepoluante precum și instalarea stațiilor de încărcare electrică.
 1. Monitorizarea și educaţia
  Implică adoptarea unor politici interne privind o viziune holistică asupra mediului, monitorizarea implementării măsurilor în faza de operare a clădirii, încurajarea achizițiilor sustenabile; implicarea copiilor în monitorizarea generării de deșeuri; un proces participativ de consultare a tuturor părților interesate (copii, părinți, cadre didactice, autorități); formarea cadrelor didactice și administrative; cursuri dedicate copiilor cu focus pe activități learning by doing.

Certificarea Școli Verzi dezvoltată de către Romania Green Building Council reprezintă un instrument util, un roadmap pentru toți cei implicați în proiectarea, construcția și operarea unei școli. Prin monitorizarea independentă și abordarea holistică, sistemul de certificare oferă garanția unei performanțe autentice din punctul de vedere al sustenabilității față de mediu, atât la nivelul clădirii, cât și al comunității.

Dacă doriți sprijin în proiectarea, construirea, renovarea și certificarea unei școli verzi o puteți contacta pe Monica Ardeleanu via email la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.