Noua versiune EPBD

Noua Directiva privind Performanta Energetica a Cladirilor (EPBD II) – avand in vedere tendintele politicilor de mediu a UE, tintele stabilite de Pachetul pentru Energie si Schimbari Climatice, potentialul urias de economisire energetica in sectorul constructiilor si tendintele sectorului privat in ceea ce priveste dezvoltarea unor cladiri mai sustenabile, Directiva privind Performanta Energetica a Cladirilor aduce schimbari majore menite sa stimuleze dezvoltarea de cladiri noi eficiente enegetic.

Schimbari majore:

Cladiri cu consum aproape net zero de energie ( presupune instaurarea unor standarde de eficienta energetica ridicaa iar energia consumata sa fie produsa din surse regenerabile de energie/ sau mixul de energie la sfarsitul anului sa includa preponderent surse regenerabile):

Toate statele membre se vor asigura ca toate cladirile publice noi au un consum aproape net zero de energie, incepand de la 31 decembrie 2018 si ca toate cladirile noi sa fie aiba un consum aproape net zero de energie pana cel tarziu la 31 decembrie 2020.
Statele membre vor fixa tinte privind procentajul minim al cladirilor care sa aiba, pana in 2018, respectiv 2020, un consum de energie aproape net zero, masurat ca procentaj din numarul total de cladiri existente, si ca procentaj fata de totalul suprafetei utile.

Metodologia calcularii performantei energetice a cladirilor:

Incepand din 2011, Comisia Europeana propune o metodologie comuna de calcul pentru stabilirea cerintelor minime de performanta energetica in functie de costurile optime. In momentul de fata, din cauza diferentelor semnificative dintre metodologiile diverselor state membre, certificatele energetice emise in anumite state (ex. Gemania, Austria) au cerinte minime mai stricte (ex. consumul energetic aferent clasei A in Germania este mai mic decat cel afferent clasei A in Romania).

Pentru a atinge tintele propuse, statele membre au obligatia de a aplica urmatoarele masuri:

Masuri tehnice

Incurajarea (pentru cladirile noi si cladirile care trec prin procese majore de renovare) utilizarii in cladiri a sistemelor alternative de inalta eficienta, precum sistemele descentralizate de furnizare a energiei, bazate pe energie produsa din surse regenerabile, cogenerare, sisteme de incalzire/racire la nivel de sector sau cartier, pompe de caldura, echipament computerizat pentru monitorizare si control.

Masuri financiare

Pana la 30 iunie 2011, toate statele membre trebuie sa intocmeasca planuri nationale de actiune, cu masuri de incurajare a dezvoltarii constructiilor eficiente energetic pentru a reduce barierele legale si de piata existente; se vor dezvolta noi instrumente financiare si fiscale pentru a incuraja imbunatatirea eficientei energetice a cladirilor noi sau existente.

Textul integral al Directivei 2010/31/EC poate fi consultat aici.