Conacul Dumitrescu

Satul Cornățelu are o istorie îndelungată, prima atestare documentară fiind, după I. C. Visarion, în 1497,  pentru ca în 1531 să o regăsim ca și moșie a lui Vintilă Cornățeanu, mare clucer, și a soției sale Voica.
În 1627 moșia aparținea lui Socol Cornățeanu, strănepot a lui Vintilă, căsătorit cu fiica nelegitimă a lui Mihai Viteazul, Marula.
Lângă conac găsim biserica Sfântul Nicolae, ctitorită de Vintilă Cornățeanu și jupâneasa Voica, iar în curtea ei o monumentală cruce de piatră, înaltă de 3,10 m și frumos ornamentată, având sculptată o pisanie ce o datează în anul 1645. Crucea a fost ridicată de către Socol Cornățeanu în amintirea părinților săi și a soției sale, Marula.
Atât biserica Sfântul Nicolae, cât și crucea de piatră, sunt clasate ca și monumente istorice de importanță națională și universală, clasa A.