Toate evenimentele

Toate

Alte Cursuri

Alte Cursuri

Cursuri

Cursuri

Conferinte

Conferinte

Relationate RoGBC

Relationate RoGBC

Lansarea Grupului de Lucru pe Economie Circulară  
Location : RoGBC Office - Ialomicioarei 21, Bucuresti
From: Wednesday 15 February 2017, 15:00
To: Wednesday 15 February 2017, 17:30
Romanian Green Building Council anunţă lansarea Grupului de Lucru pe tema economiei circulare, un demers menit să contribuie la avansarea tranziţiei industriei de construcţii şi imobiliare româneşti către economia circulară.
 
Prima întâlnire va avea loc în data de 15 februarie, ora 15:00, în Bucureşti la biroul RoGBC. Întâlnirea va fi transmisă live online.
 
 
Legislaţia locală şdirectivele europene, cum ar fi directiva cadru privind deşeurile care include deşeurile rezultate din domeniul construcţiilor impune măsuri  de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, astfel, conform OUG 68/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construcţie şi/sau desfiinţări au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări  astfel încât să atingă progresiv, până la 31 decembrie 2020, un  minimum de 70% din masă cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale, conform următorului grafic: minimum 30% din cantitatea de deşeuri provenite din activităţile de construcţii în anul 2017, respectiv 45% în 2018, 55% în 2019 şi 70% în 2020. De asemenea, Comisia Europeană lucrează la adoptarea unui pachet legislativ ambiţios fundamentat pe baza raportului Locuri de muncă şi oportunităţi pentru tranziţia către Economie Circulară.
 
RoGBC Economie Circulară pentru Clădiri cu Steven Beckers, în Bucureşti
RoGBC este implicat în numeroase proiecte şi acţiuni care susţin tranziţia către economia circulară, precum reducerea impozitelor pentru clădirile rezidenţiale şi comerciale construite sau renovate după principii sustenabile, reducerea dobânzii pentru achiziţionarea locuinţelor prin programul Ipotecă Verde şi alte trei proiecte susţinute de Comisia Europeană pe tema deşeurilor din construcţii şi demolări, a evaluării şi îmbunătăţirii materialelor de construcţii.    
 
Proiectele amintite sunt următoarele:

UrbanWINS este un proiect finanţat prin programul de cercetare şi inovare Horizon 2020. Prin proiect se studiază modul în care o comunitate urbană consumă resurse, modul în care îşi gestionează deşeurile, precum şi găsirea de noi soluţii menite să îmbunătăţească gestionarea deşeurilor. Aceste soluţii vor fi testate în opt oraşe pilot din cadrul a şase ţări europene - Austria, Italia, Portugalia, România, Suedia, Spania.
   

BUILD UPON este un proiect european finanţat prin programul  de cercetare şi inovare Horizon 2020. Proiectul implică consiliile pentru clădiri verzi din întreg spaţiul comunitar în colaborare cu administraţiile publice, universităţi, reprezentanţi ai societăţii civile, reprezentanţi din mediul privat precum şi simpli cetăţeni, în vederea îmbunătăţirii standardelor proiectării în domeniul construcţiilor şi a implementării unor strategii naţionale de reabilitare a fondului construit. Declaratia comună in 10 puncte reprezintă o consolidare a recomandărilor primite până în acest moment de la părţile implicate în proiect. Recomandarea # 7 fiind:
 
"Strategia de Renovare trebuie să protejeze natura fragilă şi resursele naturale ale României prin practici sustenabile de construcţii şi introducerea abordării "economiei circulare" care decuplează creşterea economică de consumul resurselor neregenerabile."
                                                        - Stakeholderii proiectului Build Upon din România

OERCO2 este un studiu asupra metodologiei de calcul a emisiilor de CO2 aferente construcţiilor pe toată durata de viaţă a acestora. În acest proiect RoGBC va coordona facilitarea interacţiunii dintre guvern, mediul academic şi mediul privat. Se doreşte colectarea datelor necesare în vederea elaborării de recomandări. Persoanele interesate se pot implică prin participarea la acest chestionar

Grupul de lucru se va întâlni regulat şi este deschis pentru participarea experţilor invitaţi, a organizaţiilor de experţi şi a membrilor RoGBC. 
Dintre activităţile grupului menţionăm:
  • participarea la evenimente internationale precum o vizită la Circular Valley pentru a experimenta Incubatorul de Economie Circulară;
  • influenţarea legislaţiei naţionale şi europene în domeniu;
  • planificarea şi susţinerea de iniţiative în vederea tranziţiei României către economia circulară;
  • schimbul de cunoştinţe prin participarea la "Online Agora", că parte a proiectului UrbanWINS susţinut de Comisia Europeană.
  • Stabilirea colaborării dintre industrie şi mediul academic în vederea aprofundării şi evoluţiei spre economia circulară.
Pentru informaţii suplimentare sau dacă doriţi să participaţi la prima întâlnire a grupului de lucru, trimiteţi un email către This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..  

La eveniment se poate participa şi online

 
Contact This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Back