Toate evenimentele

Toate

Alte Cursuri

Alte Cursuri

Cursuri

Cursuri

Conferinte

Conferinte

Relationate RoGBC

Relationate RoGBC

Prima Masă Rotundă SMAFIN în România  
Location : online
From: Thursday 15 April 2021, 10:00
To: Thursday 15 April 2021, 15:00

La acest eveniment, Andrei Botiș, Președintele RoGBC, va participa ca speaker.

Mesele rotunde organizate în cadrul proiectului SMAFIN își propun să încurajeze un dialog structural între părțile interesate cheie din România, pentru a defini barierele în calea unor investiții mai largi în renovare, în contextul discuțiilor legate finanțarea eficienței energetice, în conformitate cu prioritățile și oportunitățile naționale.

Creșterea eficienței energetice este asumată la nivel european ca obiectiv strategic transversal pentru protejarea mediului si diminuarea impactului schimbărilor climatice, îmbunătățirea calității vieții și  educerea dependenței UE de furnizorii externi de petrol și gaze. România la rândul ei și-a asumat obiective ambițioase în cadrul strategic național din domeniul energiei și al schimbărilor climatice fiind preocupată în etapa actuală de identificarea celor mai bune pârghii pentru promovarea acțiunilor și susținerea proceselor necesare atât din resurse bugetare naționale cât și prin cadrul de finanțare european de care va beneficia în perioada următoare din Acordul Verde European și Mecanismul de Redresare și Reziliență al UE.

In același timp este recunoscut faptul că nivelurile actuale de investiții în energie durabilă nu sunt suficiente pentru a îndeplini obiectivele României privind clima și energia pentru anul 2030, fiind necesară găsirea unor mecanisme de finanțare inteligente pentru a susține investiții pe scară largă și termen lung, cu precădere în clădiri și industrie.

Comisia Europeană - DG Energy a organizat în perioada 2018-2019 forumurile pentru investiții durabile în energie (Sustainable Energy Investment Forums- SEIF). Experiența pozitivă acumulată este relevantă pentru a identifica în continuare barierele în calea finanțării eficienței energetice și a sprijini proiectarea politicilor publice în domeniu, dar și a soluțiilor de piață, atragerea capitalurilor private și creșterea  investițiilor în eficiență energetică în întreaga Europă.

Pornind de la dialogul facilitat de evenimentele SEIF, proiectul SMAFIN (www.smafin.eu) finanțat în cadrul programului Horizon 2020 al UE, își propune facilitarea cooperării între factorii implicați, în cadrul unor forumuri permanente de discuții pe teme de investiții în eficiență energetică în clădiri, infrastructură, industrie și IMM, în patru țări, între care și România. Astfel, proiectul are în vedere organizarea anuală a unor mese rotunde în fiecare dintre țările participante în proiect.

Prima Masă Rotundă organizată în România își propune să abordeze SOLUȚII DE FINANȚARE PENTRU RENOVAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR, pentru ca e o tema fierbinte pe agenda publică națională, fiind structurată după următoarele trei teme principale de discuții:

▪ Renovarea Energetică a Clădirilor Publice

▪ Servicii Integrate de Renovare a Clădirilor Rezidențiale

▪ Strategia de Renovare pe Termen Lung – de la elaborare la implementare

 

Aceste tematici au ținut cont atât de concluziile și recomandările anterioarelor Forumuri pentru investiții durabile în energie, dar și de provocările actuale cărora România trebuie să le facă față.

Evenimentul este organizat de către partenerii români în cadrul proiectului SMAFIN – ENERO – Centrul pentru Promovarea Energiei Curate și Eficiente în România (www.enero.ro) și PronZEB – Clusterul pentru Promovarea Clădirilor cu Consum de Energie Aproape Egal cu Zero (www.pro-nzeb.ro) și beneficiază de sprijinul Guvernului României prin Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Back