Back to All Events

All

Other Trainings

Other Trainings

Training

Training

Conference

Conference

RoGBC Related

RoGBC Related

First SMAFIN National Roundtable in Romania  
Location : online
From: Thursday 15 April 2021, 10:00
To: Thursday 15 April 2021, 15:00

At this event, Andrei Botiș, RoGBC President, will participate as a speaker.

Mesele rotunde organizate în cadrul proiectului SMAFIN își propun să încurajeze un dialog structural între părțile interesate cheie din România, pentru a defini barierele în calea unor investiții mai largi în renovare, în contextul discuțiilor legate finanțarea eficienței energetice, în conformitate cu prioritățile și oportunitățile naționale.

Creșterea eficienței energetice este asumată la nivel european ca obiectiv strategic transversal pentru protejarea mediului si diminuarea impactului schimbărilor climatice, îmbunătățirea calității vieții și  educerea dependenței UE de furnizorii externi de petrol și gaze. România la rândul ei și-a asumat obiective ambițioase în cadrul strategic național din domeniul energiei și al schimbărilor climatice fiind preocupată în etapa actuală de identificarea celor mai bune pârghii pentru promovarea acțiunilor și susținerea proceselor necesare atât din resurse bugetare naționale cât și prin cadrul de finanțare european de care va beneficia în perioada următoare din Acordul Verde European și Mecanismul de Redresare și Reziliență al UE.

In același timp este recunoscut faptul că nivelurile actuale de investiții în energie durabilă nu sunt suficiente pentru a îndeplini obiectivele României privind clima și energia pentru anul 2030, fiind necesară găsirea unor mecanisme de finanțare inteligente pentru a susține investiții pe scară largă și termen lung, cu precădere în clădiri și industrie.

Comisia Europeană - DG Energy a organizat în perioada 2018-2019 forumurile pentru investiții durabile în energie (Sustainable Energy Investment Forums- SEIF). Experiența pozitivă acumulată este relevantă pentru a identifica în continuare barierele în calea finanțării eficienței energetice și a sprijini proiectarea politicilor publice în domeniu, dar și a soluțiilor de piață, atragerea capitalurilor private și creșterea  investițiilor în eficiență energetică în întreaga Europă.

Pornind de la dialogul facilitat de evenimentele SEIF, proiectul SMAFIN (www.smafin.eu) finanțat în cadrul programului Horizon 2020 al UE, își propune facilitarea cooperării între factorii implicați, în cadrul unor forumuri permanente de discuții pe teme de investiții în eficiență energetică în clădiri, infrastructură, industrie și IMM, în patru țări, între care și România. Astfel, proiectul are în vedere organizarea anuală a unor mese rotunde în fiecare dintre țările participante în proiect.

Prima Masă Rotundă organizată în România își propune să abordeze SOLUȚII DE FINANȚARE PENTRU RENOVAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR, pentru ca e o tema fierbinte pe agenda publică națională, fiind structurată după următoarele trei teme principale de discuții:

▪ Renovarea Energetică a Clădirilor Publice

▪ Servicii Integrate de Renovare a Clădirilor Rezidențiale

▪ Strategia de Renovare pe Termen Lung – de la elaborare la implementare

 

Aceste tematici au ținut cont atât de concluziile și recomandările anterioarelor Forumuri pentru investiții durabile în energie, dar și de provocările actuale cărora România trebuie să le facă față.

Evenimentul este organizat de către partenerii români în cadrul proiectului SMAFIN – ENERO – Centrul pentru Promovarea Energiei Curate și Eficiente în România (www.enero.ro) și PronZEB – Clusterul pentru Promovarea Clădirilor cu Consum de Energie Aproape Egal cu Zero (www.pro-nzeb.ro) și beneficiază de sprijinul Guvernului României prin Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

The roundtables organized within the SMAFIN project aim to encourage a structural dialogue between Romanian key stakeholders, in order to define barriers to wider investment in renovation, in the context of discussions on energy efficiency financing, in line with national priorities and opportunities.

Increasing energy efficiency is assumed at European level as a cross-cutting strategic objective for protecting the environment and reducing the impact of climate change, improving the quality of life and reducing the EU's dependence on external oil and gas suppliers. Romania has assumed ambitious objectives in the national strategic framework in the field of energy and climate change, being concerned at the current stage with identifying the best ways to promote actions and support the necessary processes both from national budgetary resources and through the financing framework available in the future from the European Green Deal and the EU Recovery and Resilience Mechanism.

At the same time, it is recognized that current levels of investment in sustainable energy are not sufficient to meet Romania's 2030 climate and energy targets, and that smart financing mechanisms are needed to support large-scale and long-term investments, especially in buildings and industry.

The European Commission - DG Energy organized in 2018-2019 the Sustainable Energy Investment Forums (SEIF). The positive experience gained is relevant to further identify barriers to energy efficiency financing, and to support the design of public policies in this area, as well as market solutions, attract private capital and increase investment in energy efficiency across Europe.

Starting by the dialogue facilitated by SEIF events, the SMAFIN project (www.smafin.eu) funded under the EU's Horizon 2020 program aims to facilitate cooperation among stakeholders within permanent dialogue forums on energy efficiency investments in buildings, infrastructure, industry and SMEs, in four countries, including Romania. Thus, the project envisages the annual organization of round tables in each of the countries participating in the project.

The First Round Table organized in Romania aims to address FINANCING SOLUTIONS FOR ENERGY RENOVATION OF BUILDINGS, because this is a hot topic on the national public agenda, being structured according to the following three main topics of discussion:

▪ Energy Renovation of Public Buildings

▪ Integrated Home Renovation Services

▪ The Long-Term Renovation Strategy- from Set-Up to Implementation

 

These thematic issues took into account both the conclusions and recommendations of previous Sustainable Energy Investment Forum, but also the current challenges that Romania must face.

The event is organized by the Romanian partners within the project SMAFIN - ENERO – Centre for the Promotion of Clean and Efficient Energy in Romania (www.enero.ro) and Pro-nZEB - Cluster for Promoting nearly Zero Energy Buildings (www.pro-nzeb.ro) and benefits from the support of the Romanian Government through the Department for Sustainable Development, Ministry of Investments and European Projects and Ministry of Development, Public Works and Administration.

Back